Politica de confidentialitate

Data ultimei actualizări: 27.10.2022

 

Prin prezenta Politică de confidențialitate, EUROCLEANER SERVICE & ENGINEERING S.R.L. vă informează despre modul în care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare GDPR) și a legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal.

 

 1. Cine suntem noi

EUROCLEANER SERVICE & ENGINEERING S.R.L. vă oferă spre vânzare toată gama de echipamente automatizate produse de ISTOBAL S.A. Spania. Sediul nostru social este situat în Str. Panduri 120B, Corp C3-C4, Rudeni, oras Chitila, Jud. Ilfov. si suntem înregistrați la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/3582/2021 și avem codul unic de identificare RO 27958200.

 

 1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

EUROCLEANER SERVICE & ENGINEERING S.R.L. în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale reprezentanților partenerilor contractuali și clienților noștri, precum și altor persoane fizice care interacționează cu compania inclusiv prin intermediul site-ului nostru web www.iwash.ro .

În conformitate cu legislația aplicabilă, datele cu caracter personal sunt:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și actualizate în termen;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

 1. Care sunt tipurile de date prelucrate și scopul prelucrării

În contextul furnizării produselor noastre, în scopul încheierii și executării contractelor, prelucrăm în principal următoarele date cu caracter personal ale reprezentanților partenerilor contractuali/clienților: nume, prenume, funcție, semnătură, adresă de e-mail, număr de telefon.

Ne informăm periodic clienții cu privire la noile servicii și produse disponibile, prin transmiterea unor comunicări prin e-mail, oferind posibilitatea dezabonării în orice moment.

Prin intermediul formularelor noastre disponibile pe site-ul web colectăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon și eventuale date cu caracter personal conținute în mesajul transmis. Aceste date vor fi prelucrate strict în scopul soluționării cererii înregistrate.

De asemenea, vă oferim posibilitatea de a vă abona la newsletter-ul nostru, având la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona (a vă retrage consimțământul) în orice moment.

Pentru vizitatorii site-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat.

 

 1. Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor

Temeiurile în baza cărora EUROCLEANER SERVICE & ENGINEERING S.R.L. prelucrează date cu caracter personal sunt, după caz:

 • încheierea/executarea contractelor încheiate cu compania pe care o reprezentați;
 • îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • interesul legitim;
 • consimțământul persoanelor vizate.

 

Cu excepția cazurilor în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului persoanelor vizate, și în unele cazuri în care temeiul prelucrării îl constituie interesul legitim, refuzul persoanelor de a le fi prelucrate datele de către EUROCLEANER SERVICE & ENGINEERING S.R.L. vor face imposibilă prestarea serviciilor solicitate sau a soluționării cererilor acestora.

 

 1. Care este durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate doar atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate.

În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea vor fi șterse periodic, cu excepția cazului în care este necesară o prelucrare temporară ulterioară în scopuri prevăzute de lege sau pentru apărarea intereselor noastre legitime bine fundamentate.

În toate cazurile în care activitatea de prelucrare a datelor se realizează în baza consimțământului dumneavoastră, vom înceta prelucrarea datelor odată cu retragerea acestuia.

 

 1. Cui transmitem datele cu caracter personal

După caz, în baza unor acorduri de protecție a datelor cu caracter personal, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal necesare furnizării serviciilor subcontractate următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizori de servicii de curierat;
 • furnizori de servicii de marketing;
 • furnizori de servicii mentenanță site web;
 • consultanți externi, avocați, executori judecătorești;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

 1. Măsuri de protecție și garanții

EUROCLEANER SERVICE & ENGINEERING S.R.L. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, ne asigurăm că partenerii noștri contractuali care au acces la datele cu caracter personal și care acționează în calitate de persoană împuternicită, acționează numai în conformitate cu instrucțiunile primite din partea noastră și respectând cerințele de securitate și confidențialitate în limitele impuse.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

În limitele și condițiile prevăzute de GDPR, fiecare persoană vizată își poate exercita dreptul:

 • de acces la date în conformitate cu articolul 15 GDPR;
 • de rectificare a datelor în conformitate cu articolul 16 din GDPR;
 • de ștergere a datelor în conformitate cu articolul 17 GDPR;
 • să stabilească restricții de prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 18 GDPR;
 • la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR;
 • să se opună prelucrării, în conformitate cu articolul 21 GDPR;
 • de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pre prelucrarea automata, în conformitate cu articolul 22 GDPR;
 • de a se adresa ANSPDCP, care poate fi contactată la adresa: http://www.dataprotection.ro/ , precum și instanțelor de judecată;

De asemenea, în toate cazurile în care activitatea de prelucrare a datelor s-a realizat în baza consimțământului oferit, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Vă informăm că această retragere se va aplica pentru viitor și nu va afecta legalitatea prelucrărilor realizate anterior retragerii consimțământului.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta:

 • prin e-mail la adresa office@iwash.ro
 • prin poștă sau curier la adresa: Str. Panduri 120B, Corp C3-C4, Rudeni, oras Chitila, Jud. Ilfov.